Secretariaat: Julianalaan 8C, 1213AP Hilversum, Telefoon: (035) 621 66 33, Mail: info@hilversumpasop.nl
Kamer van Koophandel nr.: 41192928, RSIN nr.: 99.49.203
Bankrekening: ABN-AMRO NL25ABNA0429921667