Pas Op kalender 2021 'Hilversum, mediastad in het groen'


De Pas Op kalender 2021 heeft als thema: ‘Hilversum, mediastad in het groen’. Veel Hilversummers beseffen niet dat zij bevoorrecht zijn: bijna alle bewoners van de mediastad kunnen binnen 500 meter van hun woning in het groen fietsen of wandelen en genieten van de natuur. Bekende groene plekken als Anna’s Hoeve, Costerustuin, Pinetum Blijdenstein Laapersveld en Corversbos. Maar ook minder bekende: Zanderij Crailoo, Smithuyserbos en Boombergpark. De mogelijkheden om in Hilversum van de natuur te genieten zijn legio en te veel om ze allemaal aan bod te doen komen in de kalender. Alle foto’s zijn weer voorzien van interessante achtergrondinformatie.

 

De kalender is een uitgave van de stichting Hilversum, Pas Op! om een grotere bekendheid te geven aan de doelstelling van de stichting: het bevorderen en in stand houden van onroerende zaken, hun omgeving en/of waardevolle gebieden.

 

Vanwege de Lockdown in verband met de Corona pandemie is de Pas Op kalender Ć Ř 8,50 alleen nog te bestellen via de webshop van Live Hilversum (https://www.webshoplivehilversum.com/product/3018703/pas-op-kalender-2021). Je kunt kiezen uit: ophalen - dan wordt er een afspraak met de aanvrager gemaakt of opsturen tegen portokosten (plus Ř 3,84)Theehuis Regentesselaan 12 wordt herbouwd


Onze stichting heeft met succes de status van Gemeentelijk Monument aangevraagd voor Regentesselaan12. Dit om de historische resten van de vroegere uitspanning in het Nimrodpark te behoeden voor sloop. Toen de eigenaar vernam dat het college van B&W onze aanvraag zou bekrachtigen en daardoor zijn nieuwbouwplannen op het perceel werden afgewezen, heeft hij in eerste instantie de handdoek in de ring gegooid en het pand en perceel weer in de verkoop gedaan. Toen die verkoop op problemen stuitte omdat geēnteresseerden geen mogelijkheden zagen om een verbouwing te realiseren volgens de moderne eisen (bouwbesluit, verduurzaming, etc.) heeft de eigenaar het uit de verkoop gehaald en zijn plannen volledig herzien.

Het oorspronkelijke plan voor een compleet nieuw te bouwen woonhuis met vier woonlagen verdween van tafel en daarvoor in de plaats kwam een replica van het als paviljoen en uitspanning met uitkijktoren gebouwde pand. zoals het eruit zag voor de brand van de jaren vijftig van de vorige eeuw. 
In overweging nemend, dat het gebouw in zijn huidige vorm een wat verweesde indruk maakt, met een raar groot niet passend dak en verder een iele constructie ( het was alleen maar bedoeld voor gebruik in de zomer), borrelde de vraag op wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor behoud van het huidige pand en of het überhaupt geschikt te maken is voor bewoning (het is tot nu nog steeds alleen ‘zomers in gebruik).
Ons bestuur kreeg het gevoel dat het beter zou zijn om het pand te slopen en te vervangen door een goede en complete replica. De beleving van het oude kan zo, paradoxaal genoeg, beter zijn, dan nu met dit gemutileerde huis. Wij hadden het er erg moeilijk mee als erfgoed stichting, maar kwamen tot de conclusie dat dit plan het beste is wat dit arme pand kan overkomen. Dat er iemand is, die er door gecharmeerd is en genoeg middelen heeft, om er een fraaie passende herinnering aan ooit van te maken. Dus zijn wij en de monumentenafdeling van de gemeente akkoord gegaan met de nieuwe plannen van de eigenaar, die overigens van plan is er zelf met zijn gezin te gaan wonen.

Links een foto van de oorspronkelijke uitspanning en rechts het ontwerp van de replica.


Project ‘Plein Andriessen


 

Description: Afbeelding
          met bord, tafelgerei, serviesgoed, binnenIngeklemd tussen Huygensstraat, Simon Stevinstraat en Snelliuslaan ligt een klein plein. Aan dit plein werden in de jaren 20 van de vorige eeuw woonblokken gebouwd van de hand van de Hilversumse architect Nicolaas Andriessen. De bijna 100 jaar oude woningen zijn ooit door de toenmalige eigenaar, een woningbouwvereniging, individueel verkocht waardoor de staat van onderhoud behoorlijk verschillend is. Hilversum Pas Op! vindt het de moeite waard om het complex zijn oude glans terug te geven. Om de bewoners / eigenaren te enthousiasmeren is er een werkgroep opgericht en werd het van oorsprong naamloze plein omgedoopt tot ‘Plein Andriessen. Om onderhoud en renovatie eensluidend te laten verlopen werd een z.g. stijlboek samengesteld en een van de eerste gezamenlijke projecten was het aanschaffen van huisnummerbordjes in de oorspronkelijke stijl. Dat was niet eenvoudig en heeft uiteindelijk een jaar geduurd. Naspeuringen leerde dat Langcat hoogstwaarschijnlijk de leverancier is geweest van de oude bordjes. Langcat bestaat niet meer, maar toen we fabrikant vonden die de inventaris van de oude Langcat fabriek had overgenomen, bleek dat zijn bedrijf precies de goede bordjes kon leveren. Ook het traject van printproeven goedkeuren duurde langer dan verwacht. Nadat er uiteindelijk was besteld, bleek bij aflevering dat er iets helemaal fout was gegaan. De partij werd afgekeurd en het traject van printproeven begon weer van voren af aan. Uiteindelijk zijn alle bestelde bordjes geleverd en werden op burendag, 28 september, opgehaald door de bewoners van het plein, waarbij een aantal bordjes direct werd gemonteerd.

Onder het genot van koffie, thee en limonade werd ook het gereedgekomen stijlboek ‘Plein Andriessen’ feestelijk gepresenteerd . Het stijlboek met informatie over het werk van architect Andriessen, de historie van het pleintje en over de stijl van de woningen en winkels, werd door de bewoners zeer gewaardeerd. Ook wijkwethouder Karin Walters die samen met buurtcoördinator Annegreet van de Riet was langsgekomen om kennis te nemen van het initiatief en kreeg een exemplaar van het stijlboek aangeboden. 

Klik hier om de presentatie van het project te bekijken en hier voor een korte filmimpressie.


Winnaar Pas Op! trofee 2019: Costeruslaan 4 Hilversum


Onze
stichting rijkt met regelmaat een trofee uit voor een restauratie die met meer dan gewone aandacht is gerealiseerd en als een voorbeeld voor andere restauraties kan dienen. Hiervoor zouden we dus eigenlijk de opgestoken waarschuwende wijsvinger moeten omruilen voor een goedkeurende opgestoken duim. Een commissie uit onze stichting heeft zestien gebouwen bekeken die sinds de vorige uitreiking in 2016 gerestaureerd. Daarna werden er drie die met veel liefde en respect voor de bouwgeschiedenis en detaillering gerestaureerd zijn aan een nadere beschouwing onderworpen: Woonhuis Rossinilaan 13,  Restaurant Meddens , Kerkstraat 112 hoek ’s-Gravelandseweg 2-4 en Woonhuis Costeruslaan 4. Vervolgens heeft de jury beslist dat het woonhuis aan de Costeruslaan 4 de absolute winnaar is van de Hilversum, Pas Op trofee 2019 omdat deze restauratie er op buitengewone wijze in is geslaagd een laat negentiende-eeuwse villa zodanig te herstellen dat zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde  oorspronkelijke elementen weer in oude luister zijn hersteld, in combinatie met, voornamelijk aan de binnenzijde, moderne elementen die het woongenot ten goede komen. De combinatie van woonhuis en tuin versterkt het klassieke karakter. Een restauratie die tot voorbeeld kan strekken en een aanwinst is voor de toch al fraaie wijk Boomberg.

Costeruslaan 4 is rond 1895 gebouwd op een terrein dat oorspronkelijk deel uitmaakte van een landgoed rond de villa Lindenheuvel, eertijds gelegen op de hoek van de ’s-Gravelandseweg en de Van der Lindenlaan. In de loop van de twintigste eeuw werd er door ‘moderniseringen’ nogal wat afbreuk gedaan aan het oorspronkelijk ontwerp. Zo werd de serre een aantal malen veranderd, een terras aangelegd naast de serre, en werden oude dakramen in een ronde omlijsting (zogenaamde ‘ossenogen’) veranderd in dakkapellen die later ook weer werden verwijderd. Verder werden luiken aangebracht die niet in het ontwerp stonden en soms zelfs niet goed konden worden geopend. Ook het interieur onderging veranderingen: zo werd de ruimtelijke indeling gewijzigd, onder meer door drie gescheiden woonruimten tot één grote kamer te verenigen. Verder werd er uitgebouwd en zijn plafonds verlaagd. In 2016 hebben de Heer en Mevrouw Meijers het pand gekocht. Na een grondige voorbereiding begon in 2017 de verbouwing. Deze leidde onder meer tot een reconstructie van de oorspronkelijke serre aan de voorzijde met dubbele deuren en ervoor een plateau dat toegang geeft tot de tuin. In het dak aan de voorzijde werd het te kleine, en niet originele ossenoog vervangen door een meer passend ossenoog. Ook de niet originele luiken zijn verwijderd. In de woonkamers is weer een en-suite situatie gerealiseerd, zij het met een moderne twist. De originele plafonds werden gerestaureerd en waar ze waren verdwenen weer aangebracht volgens het originele ontwerp. Ook de haarden werden aangebracht op de oorspronkelijke plaatsen met mantels passend bij de stijl van het huis. De tuin is in de stijl van het huis aangepast en vormt nu een geheel met een prachtige ruimtelijke werking. Reden waarom het bestuur van de Stichting Hilversum, Pas Op! heeft besloten de Hilversum, Pas Op! trofee 2019 uit te reiken aan de Heer en Mevrouw Meijers-Thole, eigenaren van het woonhuis aan de Costeruslaan 4 te Hilversum.