Pas Op vraagt aanwijzing gemeentelijk monument voor voormalige smederij Prins Bernhardstraat 150

LEAD Technologies Inc. V1.01

Het pand is in 1936 gebouwd als smederij achter de percelen Prins Bernhardstraat 150, 152, 154,156, 158, maar waarschijnlijker is dat de ingang was gelegen in een toenmalig gedeelte van de Schapenstraat. De smederij van Tukker is overblijfsel van de ambachtelijk metaalbewerkers die zich in grote getale in het verleden aan en rond de Groest vestigden. Aan het eind van de 19e eeuw telde Hilversum een zevental smederijen, een aantal dat voor de tweede wereldoorlog was opgelopen tot twintig. 

In 1936 gaf N.M. Tukker aan de Hilversumse architect Jan Kuiler opdracht deze smederij te ontwerpen en nu is dit het laatste overblijfsel van een indertijd bloeiende metaal industrie. Hoewel de smederij niet tot een hoogtepunt uit het oeuvre van architect Kuiler gerekend mag worden is het, gezien zijn betekenis voor de architectuur in Hilversum, ons inziens toch belangrijk om dit pand als monument te beschermen en te zoeken naar een passende herbestemming. Ook al de cultuurhistorische waarde die dit pand vertegenwoordigt als een laatste herinnering aan de ambachtelijke en industriĎle geschiedenis van dit stukje Hilversum.

Commissie Welstand & Monumenten adviseert positief op aanvraag aanwijzing gemeentelijk monument voor Regentesselaan 12

Aan het begin van de vorige eeuw werd in het Nimrodpark een uitspanning gebouwd. Oorspronkelijk bedoeld als bodega maar al snel bekend als theehuis. Omdat er plannen bestaan om dit karakteristieke bouwwerk te slopen heeft Hilversum, Pas Op! een aanvraag ingediend bij het college om dit pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Door het indienen van deze aanvraag geniet het pand voorbescherming en dus zijn de wat al te rigoureuze voorbereidingen voor de werkzaamheden stilgelegd.  De commissie  Welstand & Monumenten van de gemeente Hilversum heeft inmiddels positief geadviseerd over onze aanvraag.

Aanwijzing gemeentelijke monumenten ernstig vertraagd

Hilversum, Pas Op heeft moeten constateren dat het aanwijzen van monumentale panden als gemeentelijk monument ernstige vertraging oploopt. Er ligt al twee jaar een mede door Pas Op opgestelde lijst met aan te wijzen monumentale panden bij de gemeente. De afhandeling ofwel de formele aanwijzing door het college van B&W laat echter nog steeds op zich wachten, ondanks de bij herhaling gedane toezegging dat het een kwestie van korte duur zou zijn.

Het meest navrante voorbeeld van de vertraging is wel de gevraagde aanwijzing van ’s-Gravelandseweg 70, ook wel bekend als ‘molenaarshuisje’ of ‘boxengarage’. Mede namens Albertus Perk heeft Pas Op in 2011 een verzoek gericht aan het college om deze oorspronkelijke molenaarswoning van de daarachter gelegen molen aan te wijzen als beschermd monument. Pas in 2013 adviseerde de commissie Welstand en Monumenten hierover positief, maar een besluit door het college laat nog steeds op zich wachten.

Onze stichting heeft naar het college haar verontrusting uitgesproken over deze nu 7 jaar durende gang van zaken en aangedrongen op een nu spoedige afhandeling. Deze afhandeling is nu toegezegd op uiterlijk 11 december 2018.

Monumentenstatus Bergweg 8 niet toegekend

Hilversum, Pas Op heeft op 29 augustus 2017 aan het College van Hilversum gevraagd om het pand Bergweg 8 aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Het oorspronkelijke in houtskeletbouw uitgevoerde pand dateert uit 1900 en is gebouwd als fotografisch atelier met een atelier, een donkere kamer, een werkkamer en een wachtruimte.

In de loop der tijd is er zoveel aan het pand gewijzigd dat de commissie Welstand en Monumenten heeft geadviseerd de gemeentelijke monumenten status niet toe te kennen. Bovendien verkeert het thans in een bouwtechnisch vervallen staat. De commissie heft dan ook geadviseerd om het pand niet te beschermen. Het college van B&W heeft heft besloten dit advies te volgen, waardoor helaas weer een historisch en karakteristiek pand verloren gaat. Wel is besloten om de uit 1934 daterende gemetselde erfafscheiding met de ronde toegangspoort aan de achterzijde (Peerlkamplaan) de status van gemeentelijk monument toe te kennen.

De uitdaging van een naamloos plein
Ingeklemd tussen Huygensstraat, Simon Stevinstraat en Snelliuslaan ligt een klein plein. Aan dit plein werden in de jaren 20 van de vorige eeuw woonblokken gebouwd van de hand van de Hilversumse architect Nicolaas Andriessen. Nico was de zoon van gemeentearchitect Piet Andriessen, de voorganger van Willem Dudok. Nico Andriessen was een bewonderaar van Dudok en vond zijn inspiratie in de Amsterdamse school. Een prachtige bouwstijl met vaak opvallende raampartijen, versieringen in en aan de gevels, grote pannendaken en prachtig metselwerk. Bijzonder is ook dat de bebouwing rondom het plein één architectonisch geheel vormt. De bijna 100 jaar oude woningen zijn ooit door de toenmalige eigenaar, een woningbouwvereniging, individueel verkocht waardoor de staat van onderhoud behoorlijk verschillend is. Hilversum Pas Op! vindt het de moeite waard om het complex zijn oude glans terug te geven. Met dat doel voor ogen doet de stichting al het mogelijke om de eigenaren / bewoners te organiseren en te enthousiasmeren om zodoende een gezamenlijke aanpak mogelijk te maken bij het renoveren van de gevels van deze woonblokken. Als naam voor het project is gekozen voor ‘Plein Andriessen’, waarbij de stichting “Hilversum, Pas Op!” daarbij inhoudelijke steun kan en zal verlenen. 

Elders in Hilversum zijn goede voorbeelden van het opknappen van woonwijken, denk bijvoorbeeld aan de Bloemenbuurt. Slagen we er ook hierin van de renovatie een succes te maken, dan verhoogt dat niet alleen het woonplezier maar ook de waarde van de woning.

Klik hier om de presentatie van het project te bekijken en hier voor een korte filmimpressie.

Uitslag fotowedstrijd ‘Herken de dakversieringen

De fotoprijsvraag die wij samen met Hilversum, Pas Op! traditioneel in december publiceerde, heeft weer aardig wat mensen op de been gebracht. Hoewel: er waren er ook die achter de computer op zoek gingen, zoals Arnoud Carp die keurig van iedere plek een screenshot maakte. Rob Loois daarentegen ging wel op pad en maakte zelf opnieuw foto’s vanuit het standpunt van fotograaf Paul van Vliet. Meta Pols stuurde gewoon de twee pagina’s uit de Gooi en Eembode met de oplossing als onderschrift bij de foto’s. Voor de meesten was foto nr. 5 de moeilijkste. Dat vond ook Saskia Bons die constant omhoog kijkend meewarige blikken van het winkelend publiek moest doorstaan, maar ook af en toe iemand tegenkwam die zei: ‘Hé, doe jij ook mee? Heb je nummer zus en zo al?’. Al met al waren er maar drie foute of onvolledige oplossingen. Uit de goede is de prijswinnaar getrokken: Eleanor Pohlman uit Hilversum. Zij kreeg de aquarel van haar huis, gemaakt door de Hilversumse kunstenaar Hans Almekinders.

Dit zijn de juiste adressen:

1

Groest 104-16, voormalige fabrikeurswoning, eerste vestiging NSF

2

Kerkstraat 75


3

Leeuwenstraat 74


4

Melkpad 14, Oud Katholieke St. Vituskerk


5

Leeuwenstraat 35


6

Langestraat 77, hoek Brinkweg


7

Hoge Naarderweg 8, Hoog Baerlé


8

Kerkbrink 6, Museum Hilversum


9

Herenstraat 4,voormalige Stoom Zuivelfabriek


10

Groest 116, voormalige Fabrikeurswoning


11

Langestraat 103, Boerderij van Houtman


12

Emmastraat 5, Zij ingang St. Vituskerk aan de Schapenkamp

13

Groest 36


14

Groest 21, voormalige Gooi en Eemlander nu Le Journal


15

Langestraat 50


16

s-Gravelandseweg 41A, Perkhuis